RODO – jakie zmiany wprowadza rozporządzenie UE o ochronie danych?

Jakie zmiany wprowadza rozporządzenie UE o ochronie danych w odniesieniu do usług pocztowych? 24 maja 2016 r. weszło w życie unijne Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO). Od dnia 25 maja 2018 r. zastępuje ono przepisy dotychczasowej polskiej ustawy o ochronie danych osobowych. Nowe przepisy przyjęte zostały w formie rozporządzenia, co oznacza bezpośrednie stosowanie przepisów…