Usługi pocztowe

Listy rejestrowane/ za zwrotnym poświadczeniem odbioru (ZPO)

Usługi pocztowe AVISTRANS polegają na kompleksowej obsłudze, przede wszystkim służbowej korespondencji, wymagających Klientów. W realizacji niezawodnych doręczeń przesyłek listowych zaangażowane są aplikacje, dzięki którym nadawcy posiadają pełną wiedzę o przesyłce na każdym etapie obrotu pocztowego.

W przypadku doręczeń przesyłek urzędowych, prowadzonych na podstawie przepisów Kpc, dotychczasowe formularze zwrotnego poświadczenia odbioru, mogą zostać zastąpione elektronicznym poświadczeniem odbioru (EPO). EPO ewidentnie przyspiesza postępowanie, ponieważ o skutecznej realizacji doręczenia przesyłki nadawca powiadamiany jest kanałem elektronicznym już w chwili jej doręczenia adresatowi..

Usługi pocztowe AVISTRANS, realizowane są przez operatora w sposób inny niż określony dla usług o charakterze powszechnym, a  Klienci operatora posiadają dostęp do informacji o przesyłkach rejestrowanych, za pomocą kanału elektronicznego.

Avistrans

Usługi kurierskie

Przesyłki kurierskie/ dostawy bezpośrednie „od drzwi do drzwi”

Polegają na: zbieraniu, przewozie i doręczaniu rzeczy w postaci: listów, paczek, pakunków, palet, kontenerów transportowych itp. Usługi kurierskie charakteryzuje przyspieszony i gwarantowany termin doręczenia. Przesyłką w usługach kurierskich AVISTRANS definiowane są: list kurierski, rulon, pakunek, paczka o masie do 30 kG, paleta z ładunkiem do 100 kG, przewożone i doręczane adresatom na podstawie dołączonego listu przewozowego.

Mając na względzie wygodę naszych Klientów, szanując ich czas –  realizujemy kurierskie dostawy bezpośrednie. Dostawy bezpośrednie mogą być realizowane regionalnie, w ramach organizacyjnych dwóch oddziałów operatora zlokalizowanych w dwóch ośrodkach miejskich lub lokalnie w ramach jednej aglomeracji.

Aglomeracyjne dostawy bezpośrednie są usługami ekspresowymi  z  4 – 8 h czasem doręczenia przesyłki. Wystarczy kanałem komunikacji elektroniczną skontaktować się z najbliższym biurem oddziału operatora i ustalić dogodny dla nadawcy czas  odbioru przesyłki. O umówionej godzinie kurier AVISTRANS odbierze przesyłkę i o ile wcześniej nadawca sam nie zarejestrował przesyłki w systemie teleinformatycznym operatora, dokona na miejscu wszelkich formalności związanych z jej nadaniem i bezzwłocznie doręczy ją adresatowi.

Serwis miejski

Aglomeracyjne usługi dostaw bezpośrednich

Wysyłanie palet transportowych, paczek, przesyłek z
dokumentami na terenie miasta jest niezwykle istotne dla
sprawnego funkcjonowania wielu instytucji i firm. Usługa AVIS
AGLO polega na ekspresowych dostawach przesyłek kurierskich,
na terenie aglomeracji, w dniu ich nadania. Usługi realizowane są,
w zależności od rodzaju powierzonych operatorowi przesyłek,
odpowiednio dedykowanymi środkami transportu w jak
najkrótszym czasie w przeciągu 2 do 8 h. Zróżnicowanie środków
transportu, adekwatne do charakteru powierzanych przesyłek,
gwarantuje bezpieczeństwo przewożonych przesyłek i terminową
realizację usług.

Poczta Hybrydowa

Usługi poczty hybrydowej

Nie wychodząc z biura, za pomocą komputera możecie Państwo wysłać przesyłkę za zwrotnym poświadczeniem odbioru. Wykorzystując usługi poczty hybrydowej AVISTRANS przesyłka nadana elektronicznie, zostanie wytworzona przez operatora w formie papierowej i niezwłocznie doręczona adresatowi. Poświadczenie odbioru przesyłki w klasycznej (papierowej) lub elektronicznej (EPO) formie nadawca otrzyma wkrótce lub w przypadku EPO natychmiast po zrealizowanym doręczeniu.

Usługa poczty hybrydowej w sposób zasadniczy przewartościowuje dotychczasowe podejście do zagadnień wytwarzania korespondencji, ekspedycji poczty, czasu doręczeń oraz kosztów ponoszonych na obsługę poczty. Kontakt większości podmiotów administracji rządowej, samorządowej, instytucji i przedsiębiorstw z grupami ich klientów z reguły ogranicza się do korespondencji pocztowej. Taki sposób komunikacji, poza informowaniem adresatów o stanie załatwianej sprawy, należnościach itp., tworzy również dodatkowe korzyści, może dodatkowo przekazywać treści informacyjne lub realizować cele marketingowe.

Integracja i wsparcie dla eCommerce

System magazynów rozproszonych

W systemie teleinformatycznym AVISTRANS, operator może  zaimplementować hurtowym nadawcom instytucjonalnym szereg alternatywnych, innowacyjnych usług  dodatkowych, polegających na:

  1. udostępnieniu wybranej grupie nadawców instytucjonalnych aplikacji wykorzystującej   infrastrukturę IT, umożliwiającą powiązanie ich systemów magazynowych z systemem operatora, celem automatycznej wysyłki towarów oraz wysyłania dyspozycji uzupełniania stanów magazynowych nadawcy,
  2. udostępnieniu wybranej grupie nadawców instytucjonalnych aplikacji wykorzystującej   infrastrukturę IT, umożliwiającą wspomaganie dostaw i zarządzania łańcuchem dostaw przez AVISTRANS.

Dystrybucja towarów poprzez system (regionalnych) magazynów rozproszonych, w powiązaniu z ekspresową usługą kurierską AVISTRANS (dostawa 4 – 8 h w dniu złożenia zamówienia) jest doskonałym sposobem na przyspieszenie rotacji towarów i realne obniżenie kosztów sprzedaży.

Umów rozmowę z Konsultantem!