Dlaczego warto u nas nadać list rejestrowany?

W ramach podstawowego produktu, oferowanego swoim Klientom, AVISTRANS m. in. udostępnia system teleinformatyczny operatora, dla celów dokonania przez Klientów samodzielnych operacji pocztowych, związanych z procesem rejestracji i przygotowaniem przesyłek do ekspedycji, kontrolą obrotu pocztowego oraz wzajemnych rozliczeń z operatorem.

Usługa ta możliwa jest dzięki elektronicznemu znaczkowi wdrożonemu w AVISTRANS w roku 1999. E-STAMP jest sposobem znakowania przesyłki unikalnym kodem i czasem rzeczywistym podczas procesu rejestracji. Ewidencjonowanie tych kodów w systemie AVISTRANS, umożliwia m. in. śledzenie miejsca przebywania przesyłki oraz określenie jej aktualnego statusu.

Razem z pocztowymi usługami podstawowymi oferowany jest Klientom pakiet nieodpłatnych świadczeń dodatkowych mianowicie:

  1. bezpłatna dostawa papierowych formularzy zwrotnych poświadczeń odbioru, alternatywnie implementacja elektronicznego poświadczenia odbioru (EPO),
  2. regularny odbiór przesyłek z siedziby nadawcy, o uzgodnionej z Klientem porze,
  3. bezzwłoczna dostawa zwrotnych poświadczeń odbioru przesyłek, po realizacji doręczeń, do siedziby nadawcy.

List rejestrowany - główne cechy

Elektroniczna książka adresowa

Nadawca hurtowy posiada możliwość stworzenia indywidualnej książki adresowej. Książka adresowa znakomicie ułatwia i przyspiesza proces rejestracji przesyłek.

Śledzenie przesyłek Online

Wszystkie rejestrowane przesyłki listowe zarejestrowane w systemie informatycznym operatora są identyfikowalne. Zarówno ich bieżące położenie jak i aktualny status są możliwe do określenia Online.

Terminy doręczeń

Rejestrowane przesyłki pocztowe AVISTRANS doręczane są w standardzie D+2. Oznacza to, że przesyłka doręczana jest w drugim dniu licząc od dnia jej nadania.

Weryfikacja danych teleadresowych adresata

System adresowania operatora automatycznie weryfikuje prawidłowość danych adresowych i lokalizuje adresata na szczegółowej mapie AVISTRANS OSM.

Automatyczne rozliczanie wykonanych usług

Automatyczne rozliczenia Nadawców hurtowych, w formie elektronicznej faktury zbiorczej, z odroczonym terminem płatności, przygotowanej na podstawie złożonych przez Nadawcę zamówień.

Elektroniczne potwierdzenie odbioru

Zwrotne poświadczenia odbioru przesyłek, prowadzonych na podstawie przepisów Kpc, mogą zostać zastąpione elektronicznym poświadczeniem odbioru (EPO). EPO znakomicie przyspiesza obrót pocztowy.
Umów rozmowę z Konsultantem!