System magazynów rozproszonych

Polityka lokalizacji zapasów z reguły nie jest jednorodna wobec wszystkich pozycji asortymentowych oferowanych przez firmę. Pozycje towarowe wolno rotujące, zwłaszcza te o wysokiej cenie jednostkowej, umieszcza się w magazynie centralnym, natomiast zapas towarów o dużej rotacji winien zostać rozproszony do magazynów regionalnych.

Sprzedawca, funkcjonujący w sieci Internet, może łatwo, w obiektywny sposób, ustalić kryteria implikujące decyzję o rozproszeniu magazynów. Celem tworzenia sieci dystrybucji jest łatwiejszy dostęp klientów do towarów oferowanych przez sprzedawcę. Przesunięcie zapasu towaru bliżej odbiorcy, poprzez ulokowanie go w magazynach regionalnych, skraca czas realizacji zamówienia, a dystrybuowanie towarów, poprzez sieć regionalnych magazynów rozproszonych, umożliwia operatorowi logistycznemu zaoferowanie ekspresowej usługi kurierskiej z dostawą do adresata w tym samym dniu. Dostawa towaru, w dniu jego faktycznego zamówienia Online, przekłada się nie tylko na pozytywny wizerunek sprzedawcy, ale także wpływa na potencjalny wzrost sprzedaży i szybszą rotację towarów.

Model logistyczny AVISTRANS, oparty o magazyny rozproszone może generować dodatkowe obopólne korzyści, polegające na obniżaniu kosztów magazynowania w wyniku ekonomii współdzielenia zasobów operatora i sprzedawcy, w zakresie składowania zapasów towarów przeznaczonych do dostawy w dniu ich zamówienia.

Integracja eCommerce - główne cechy

Składanie zamówień Online

Wygodny, szybki i intuicyjny sposób składania zamówień Online przez Klientów eCommerce i mCommerce. Składanie zamówień oraz dokonywanie płatności wszystkimi możliwymi kanałami elektronicznymi.

Śledzenie przesyłki Online

Przesyłki kurierskie operatora podlegają identyfikacji Online. Tą drogą określane są: zarówno położenie śledzonej przesyłki jak i jej aktualny status. Dla nadawców dostępne są również informacje o charakterze historycznym i statystycznym.

Współdzielone magazyny rozproszone

Model logistyczny magazynów rozproszonych AVISTRANS generuje obopólne korzyści, polegające na obniżaniu kosztów magazynowania w wyniku ekonomii współdzielenia zasobów operatora i sprzedawcy.

Gwarancja terminu doręczenia

Czas dostawy przesyłek dystrybuowanych poprzez regionalne magazyny rozproszone wynosi od 2 do 8 godzin od chwili złożenia zamówienia.

Integracja z systemem informatycznym operatora

Operator zapewnia Klientom hurtowym dostęp do aplikacji, wykorzystującej infrastrukturę IT, umożliwiającej powiązanie systemu magazynowego nadawcy z systemem operatora, celem zautomatyzowania procesów uzupełnienia stanów magazynowych sprzedawcy (nadawcy).

Elektroniczne potwierdzenie odbioru

Uzyskiwane są od adresatów na elektronicznym terminalu kuriera z możliwością zwrotnego przekazania potwierdzenia do nadawcy drogą elektroniczną.
Umów rozmowę z Konsultantem!