Nazywam się Natalia Josiak i od 15 lat reprezentuję firmę Avitrans. Moją misją jest nie tylko rozszerzanie zakresu usług i rozwój firmy, ale również wprowadzanie modelu szeroko rozumianej współpracy między regionalnymi przedsiębiorcami, zastępującego dotychczasową konkurencję.

Poczta Kurierska AVISTRANS

AVISTRANS jest operatorem pocztowym działającym na krajowym rynku usług pocztowo – kurierskich od lipca 1992 roku.

Rodzaje usług i dostosowane do nich nowoczesne technologie zwiększają zaufanie u stałych, przeważnie wieloletnich, jak i nowych Klientów. Wdrożonymi przed laty przez AVISTRANS technologiami dzisiaj posługuje się większość operatorów pocztowych.

W dziedzinie nowoczesnych usług pocztowych, na przestrzeni ostatnich 29 lat, to Poczta Kurierska AVISTRANS była wielokrotnie pionierem implementacji technologii, które po latach, zostały przez branżę uznane za obowiązujący standard.

Zmieniające się otoczenie, wzrastające oczekiwania wymagającego rynku implikują potrzebę wdrażania przez operatora, coraz nowocześniejszych, innowacyjnych rozwiązań technologicznych.

0
Specjalistów
0
Usatysfakcjonowanych klientów
0
Doręczonych przesyłek

AVISTRANS - Nowoczesny Operator Pocztowy

Przesyłki pocztowe

Listy nierejestrowane, rejestrowane – polecone oraz polecone za zwrotnym poświadczeniem odbioru (ZPO), paczki pocztowe w ramach usług pocztowych AVISTRANS.

Przesyłki kurierskie

Ekspresowe listy kurierskie, paczki kurierskie do 30 kG, pakunki, przesyłki paletowe w ramach usług kurierskich AVISTRANS.

Poczta Hybrydowa

Usługi poczty hybrydowej AVISTRANS wydają się być trafnym rozwiązaniem dla większości instytucji i przedsiębiorstw poszukujących właściwych rozwiązań organizacyjnych, optymalizujących koszty wysyłanej korespondencji.

Integracja i wsparcie dla eCommerce

Powiązanie systemu magazynowego nadawców z systemem operatora, celem zautomatyzowania procesów wysyłki towaru z magazynu lub wysłania dyspozycji uzupełnienia stanów magazynowych nadawcy.

Obsługa door-to-door

Aglomeracyjne dostawy bezpośrednie „od drzwi do drzwi” realizowane w dniu ich nadania.  Świadczone, w zależności od rodzaju przesyłek, adekwatnymi środkami transportu w jak najkrótszym czasie.

Nowoczesny system Online

Coraz liczniejsza grupa Klientów mCommerce, posługujących się urządzeniami mobilnymi, tak jak pozostali użytkownicy Internetu, posiada dostęp do usług Poczty Kurierskiej AVISTRANS.

Klienci o AVISTRANS

null

Grażyna Hermanowicz

Kierownik Działu Organizacyjno-Administracyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie

Pierwszą umowę z firmą PST AVISTRANS na obsługę kurierską Powiatowy Urząd Pracy (Rejonowy Urząd Pracy) w Koszalinie zawarł 12 sierpnia 1996 r. i nieprzerwanie współpracuje z AVISTRANS do dnia dzisiejszego.

Uwzględniając wieloletnią współpracę Powiatowy Urząd Pracy może stwierdzić, że operator wykonuje swoje usługi rzetelnie i terminowo, świadcząc je zawsze na wysokim poziomie jakości.

Operator udostępnił także możliwość korzystania z informacji on-line o wysyłenych przez Powiatowy Urząd Pracy przesyłkach, które rejestrowane są w Systemie Informatycznym Poczty Kurierskiej AVISTRANS.

Koszalin, dnia 02 lipca 2007 r.

null

mgr Janusz Krygier

Naczelnik Wydziału Obsługi Urzędu Miejskiego w Koszalinie

Urząd Miejski w Koszalinie mając wiele zastrzeżeń, co do jakości usług świadczonych przez publicznego operatora pocztowego, podjął w 1994 r. współpracę z AVISTRANS. Ponad trzyletni okres współpracy wykazał wysoką jakość świadczonych usług tj. skuteczność i terminowość doręczeń przy cenach niższych niż stosowanych przez operatora publicznego.

Efektem tejże współpracy jest rozwiązanie problemów windykacyjnych Urzędu, które narastały w przeciągu lat poprzedzających współprace z AVISTRANS. Przy średniej rocznej ilości ok. 150 tys. szt. przesyłek, skuteczność doręczeń przesyłek ekspediowanych poprzez AVISTRANS wyniosła 99,5%, przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów ponoszonych na obsługę korespondencji służbowej Urzędu o ok. 30%.

Koszalin, dnia 11 sierpnia 1997 r.

null

Jerzy Modzelewski

Wiceprezes Zarządu Krajowej Izby Rozliczeniowej S. A. w Warszawie

Zaświadcza się, że firma PS-T AVISTRANS z siedzibą w Koszalinie, wykonywała usługi transportowe dla Bankowej Regionalnej Izby Rozliczeniowej w Koszalinie w terminie od 02.11.1992 do 30.11.1994 r.

Usługa dotyczyła przewozu bankowych dokumentów rozliczeniowych.

W – wa, dnia 20 stycznia 1995 r.

null

inż. Stanisław Grzelak

Kierownik Wydziału Administracyjno-Gospodarczego ZUS Oddział w Koszalinie

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Koszalinie od maja 1996 r. korzysta z usług AVISTRANS w Koszalinie. Usługi wykonywane przez AVISTRANS polegają na odbiorze z siedziby O/ZUS Koszalin i dostarczanie do adresatów korespondencji wymagającej zwrotnych poświadczeń odbioru.

Oceniając półtoraroczną współpracę należy stwierdzić, że AVISTRANS wykonuje swoje usługi rzetelnie i terminowo. Osoby zarządzające Firmą są w ciągłym kontakcie z O/ZUS Koszalin, co umożliwia wprowadzanie bieżących korekt dostosowujących organizację świadczonych usług do potrzeb naszego Oddziału.

Koszalin, dnia 02 października 1997 r.

null

mgr Henryk Bagier

Dyrektor Zarządu Budynków Mieszkalnych w Koszalinie

Zarząd Budynków Mieszkalnych w Koszalinie zaświadcza, że nieprzerwanie od dnia 14 września 1995 r. współpracuje z AVISTRANS z siedzibą w Koszalinie. Współpraca z AVISTRANS obejmuje obsługę kurierską Zarządu Budynków Mieszkalnych. Stwierdzamy, że AVISTRANS wykonuje, wynikające z zawartej umowy, obowiązki rzetelnie i terminowo.

Dodatkowo informujemy, że usługi – w tym logistyka działania Operatora – dostosowywane są na bieżąco do naszych potrzeb i świadczone są niezmiennie na wysokim poziomie jakości.

Koszalin, dnia 05 czerwca 2007 r.

null

Józef Woźny

Dyrektor Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. w Poznaniu, Zakładu Obrotu Gazem w Koszalinie

Kilkumiesięczny okres współpracy z przedsiębiorstwem AVISTRANS potwierdził deklarowaną przez operatora wysoką jakość obsługi nadawanej przez nas korespondencji. Udostępniona nam możliwość uzyskania informacji o przesyłkach on-line zarejestrowanych w Systemie Informatycznym Poczty Kurierskiej AVISTRANS stwarza wiele udogodnień, ułatwiających pracę naszej Spółki. Bieżąco aktualizowane informacje o nadawanej przez nas korespondencji, dostęp do repliki bazy danych naszych adresatów oraz statystykach doręczeń świadczy o wysokiej jakości świadczonych przez operatora usług oraz ich innowacyjności.

Koszalin, dnia 05 czerwca 2007 r.

AVISTRANS w Twoim mieście?

Otwórz własną Agencję Pocztową AVISTRANS. Dołącz do rosnącej sieci pocztowej.