Usługi kurierskie-świadczenia podstawowe i dodatkowe

Przedmiotem obrotu kurierskiego AVISTRANS są: ekspresowe listy kurierskie do 2 kG, paczki do 30 kG, pakunki, rulony, przesyłki paletowe do 100 kG, rollkontenery pocztowe o nośności do 650 kG  oraz usługi dostaw bezpośrednich „od drzwi do drzwi”, w tym usługi aglomeracyjne AVIS AGLO realizowane w dniu nadania. Ekspedycja przesyłek kurierskich odbywa się na podstawie listu przewozowego.

Świadczenia dodatkowe obejmują:

  1. możliwość samodzielnego, w tym hurtowego nadawania przesyłek Online, z odroczoną płatnością, dedykowanego nadawcom instytucjonalnym (eCommerce), posiadającym zawarte z operatorem stałe umowy,
  2. możliwości samodzielnego nadania oraz opłacenia przesyłki Online, przez nadawców indywidualnych, w tym również poprzez aplikacje dedykowane urządzeniom mobilnym (mCommerce),
  3. usługa śledzenia Online drogi przebiegu przesyłki, jej aktualnego statusu oraz odtworzenie historii przesyłki w dowolnym czasie,
  4. automatyczne informowanie adresata o miejscu i czasie doręczenia przesyłki kurierskiej kanałami komunikacji elektronicznej (e – mail, SMS),
  5. pokwitowanie odbioru przesyłki w formie elektronicznej,
  6. prezentacja zbiorczych raportów przesyłek nadawanych, ich statusu, danych statystycznych dla nadawców instytucjonalnych, możliwość raportowania wg kryteriów zadanych przez nadawcę.

Przesyłki kurierskie - główne cechy

Automatyczna książka adresowa

Każdy Nadawca posiada możliwość stworzenia indywidualnej książki adresowej. Książka adresowa znakomicie ułatwia i przyspiesza proces rejestracji przesyłek. Umożliwia również szybkie poszukiwania zarejestrowanych adresatów.

Śledzenie przesyłek Online

Przesyłki kurierskie zarejestrowane w systemie informatycznym operatora poddane są ciągłej identyfikacji bieżącego położenia i aktualnego statusu. Wszystkie istotne informacje o przesyłkach, będących przedmiotem obrotu AVISTRANS, dostępne są dla nadawców i adresatów Online.

Gwarancja terminu doręczenia

Przesyłki kurierskie AVISTRANS doręczane są w terminie gwarantowanym. Oznacza to, iż przekroczenie terminu gwarantowanego przez operatora, implikuje roszczenia odszkodowawcze nadawcy wobec operatora. Przesyłki kurierskie, w zależności od ich rodzaju, doręczane są w czasie od 4 do 48 godzin od czasu ich nadania.

Automatyczna weryfikacja danych adresata

System adresowania operatora automatycznie weryfikuje prawidłowość danych adresowych i lokalizuje adresata na szczegółowej mapie OSM AVISTRANS.

Integracja z eCommerce

Operator może zaimplementować Nadawcom hurtowym szereg alternatywnych, innowacyjnych usług  dodatkowych, polegających na:

  1. udostępnieniu aplikacji wykorzystującej infrastrukturę IT, umożliwiającej powiązanie ich systemów magazynowych z systemem operatora, celem automatycznej wysyłki towarów oraz wysyłania dyspozycji uzupełniania stanów magazynowych Nadawcy,
  2. udostępnieniu aplikacji wykorzystującej infrastrukturę IT, umożliwiającej wspomaganie dostaw i zarządzania łańcuchem dostaw przez AVISTRANS.

Elektroniczne potwierdzenie odbioru

Uzyskiwane od adresatów na elektronicznym terminalu kuriera, z możliwością zwrotnego przekazania potwierdzenia odbioru do nadawcy.
Umów rozmowę z Konsultantem!