Usługi dodatkowe pocztowe i kurierskie

Usługi dodatkowe świadczone przez operatora na rzecz nadawców:

 1. przyjęcie zlecenia zmiany adresu doręczenia przed wysłaniem przesyłki z oddziału nadawczego,
 2. przyjęcie zlecenia zmiany adresu doręczenia po wysłaniu przesyłki z oddziału nadawczego,
 3. wycofanie przesyłki z obrotu pocztowego na żądanie nadawcy,
 4. ubezpieczenie przesyłek,
 5. sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności kuriera operatora,
 6. usługi pobrania,
 7. realizacja zlecenia „do rąk własnych adresata”,
 8. codzienny odbiór przesyłek z siedziby nadawcy,
 9. wytwarzanie korespondencji nadawcy, w tym seryjnej korespondencji rozliczeniowej, konfekcjonowanej tradycyjnie do kopert w ramach usług poczty hybrydowej,
 10. wytwarzanie korespondencji nadawcy w Bezkopertowym Systemie Wytwarzania Korespondencji AVISTRANS w ramach usług poczty hybrydowej,
 11. projektowanie, skład oraz wstępna personalizacja formularzy w technologii druku offsetowego, dedykowane nadawcom przesyłek w technologii Bezkopertowego Systemu Wytwarzania Korespondencji AVISTRANS,
 12. projektowanie oraz nadruk na kopertach dedykowanych Nadawcy (logotypu, danych teleadresowych i innych), na materiałach własnych lub powierzonych przez Zlecającego,
 13. śledzenie przesyłek,
 14. dostęp do informacji o przesyłkach,
 15. usługi pośrednictwa pocztowego.

Usługi dodatkowe AVISTRANS

Szczególne terminy realizacji doręczeń

W ramach usług kurierskich możliwe, każdorazowo uzgadniane indywidualnie z adresatem, nietypowe np. późnowieczorne godziny doręczeń. Na życzenie adresatów możliwe również doręczenia w dni wolne od pracy.

Ubezpieczenie przesyłek

W ramach świadczonych usług pocztowych i kurierskich, ubezpieczenia przesyłek w pełnym zakresie, gwarantowane przez uznaną na rynku ubezpieczeniowym, firmę ubezpieczeniową.

Dostawa opakowań

Alternatywna dostawa opakowań przesyłek (koperty, koperty ekspresowe (kurierskie), koperty foliowe/ bezpieczne, foliopaki, opakowania kartonowe (pudła, pudełka) do obrotu w sieci pocztowej AVISTRANS.

Odbiór przesyłek w godzinach późnopopołudniowych

Możliwość zgłoszenia odbioru nadawanych, przez Klientów hurtowych, przesyłek kurierskich w godzinach późnopopołudniowych – w ramach zawartych umów stałych.

Wytwarzanie i konfekcjonowanie korespondencji

Wytwarzanie korespondencji nadawców, konfekcjonowanej tradycyjnie do kopert lub w Bezkopertowym Systemie Wytwarzania Korespondencji AVISTRANS, w tym w ramach usług poczty hybrydowej.

Podpis cyfrowy

Usługa generowania podpisu cyfrowego (nie certyfikowanego) na potrzeby nadawców Poczty Hybrydowej AVISTRANS, chcących sygnować swoja korespondencję podpisem cyfrowym, a nie posiadających podpisu kwalifikowanego.

Dostęp do informacji

Dla zarejestrowanych Klientów, dostęp Online: do zamówień, książki adresowej, aktualnych statusów przesyłek i ich historii, dokumentów rozliczeniowych generowanych przez operatora, dedykowanych nadawcom.

Śledzenie przesyłek

Dla nadawców i adresatów przesyłek ekspediowanych poprzez AVISTRANS, dostęp Online do systemu śledzenia przesyłek i ich statusów.
Umów rozmowę z Konsultantem!