Usługi poczty hybrydowej

Nie wychodząc z biura, za pomocą komputera, możecie Państwo nadać przesyłkę listową, w tym również za zwrotnym poświadczeniem odbioru. Wykorzystując usługi poczty hybrydowej AVISTRANS przesyłka nadana elektronicznie, zostanie wytworzona w formie papierowej przez operatora i niezwłocznie doręczona adresatowi. Poświadczenie odbioru przesyłki w klasycznej (papierowej) lub elektronicznej (EPO) formie otrzymają Państwo wkrótce lub w przypadku EPO…